1499 - 1400Bosnia and Herzegovina

Prvi vodovod u Sarajevu sagradio je Isa-beg Ishaković, davne 1461. godine. Vodovod je bio gravitacioni, građeni od glinenih i drvenih cijevi. Posljednjih godina Turske vladavine, u Sarajevu je bilo 156 javnih česama i 68 raznih vodovoda, dužine 55 kilometara.

 

Reference:

http://www.viksa.ba/historijat.html

Photo: https://goo.gl/images/n6Kzpz