1899 - 1800Serbia

Velike zasluge za prihvatanje nove zdravstvene politike i usvajanje Zakona o čuvanju zdravlja u narodu i Zakona o narodnom sanitetskom fondu imao je dr Vladan Đorđević, načelnik Sanitetskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih dela. Njegova briljantna beseda pri obrazloženju predloga zakona u celini je objavljena u najuglednijem medicinskom časopisu toga doba „Wiener Medizinische Wochenschrift“ 1878. godine, kao značajan zdravstveni dokument.

Beležimo deo izlaganja dr Vladana Đorđevića: „Uzimajući prvi put reč u sredini uzvišenog narodnog predstavništva, molim vas odlična i poštovana gospodo, da mi ne zamerite što u tako srčanom trenutku mojega života ne mogu odoleti srcu, a da ne dam izraza jednom svetlom osećanju stavljajući državne zakone koji stvaraju temelje za napredak i blagostanje celog naroda, a pomišljajući na njih takav čovek, ako je ikada osetio sveti oganj čistoga rodoljublja i ljubavi k narodu, morao je požudeti kao za vrhuncem svojega častoljublja, da i on bude učesnik tako teškog i uzvišenog rada, da i on uloži svoje male snage, onde, gde se radi o opštem dobru… Plemenita gospodo! Jedan od največih ljudi američkog kontinenta Franklin, izrekao je sa četiri reči svu ogromnu važnost predmeta o kome imamo da se savetujemo. Evo te izreke: „Public Health is Public Wealth“, što će reći – narodno zdravlje je narodno blagostanje. Kada bi zakonodavstva svih država na svetu, htela da poklone pitanjima od kojih zavisi i život i zdravlje, samo deseti deo pažnje i vremena što su ih do sada poklanjali i njenoj jedinoj grani ljudskog interesa, na primer pravnim odnošajima državljana, onda bi se moglo pouzdano reći da bi devet desetina sviju zaraznih bolesti nestalo sa sveta. Predlog zakona o očuvanju narodnog zdravlja, ako od njega načinimo zakon, postaće za nekoliko godina pouzdan temelj na kome će se moći podići jedro i snažno narodno zdravlje.“

Iako je skupštinska većina predlagala odlaganje predloga ovog zakona „do boljih vremena“, posle govora dr Vladana Đorđevića, vladinog poverenika, predlog je nakon četvorodnevne diskusije prihvaćen sa 109 glasova za, 32 protiv i 9 uzdržanih.
Pored toga, donet je i Zakon o uređenju sanitetske struke, kojim se reguliše organizacija zdravstvene zaštite u srezovima i opštinama, utvđuju njihovi zadaci i odgovornost. Ovim zakonom je osnovan Glavni sanitetski savet, a doneti su i zakoni o bolnicama i apotekama, pa je na kraju XIX i početkom XX veka Srbija spadala među evropske države sa najboljom organizacijom zdravstvene zaštite.

Reference: Monografija – Razvoj zdravstvene delatnosti u Srbiji, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, 2001 godina.
Photo: https://goo.gl/images/jSy3Zp