1999 - 1900Slovenia

Zaradi potreb v družbi, predvsem pa zaradi zavedanja pomembnosti javnega zdravja, se je v Sloveniji pristopilo k izobraževanju prvega kadra na področju sanitarne stroke že leta 1947, in sicer z organiziranim šestmesečnim tečajem, že leto kasneje pa je bila ustanovljena šola za medicinske tehnike. Sprva je izobraževanje, tudi zaradi velikega pomanjkanja kadrov, potekalo v obliki tečajev, kasneje pa kot srednješolsko izobraževanje.