Leta 1948 je bilo ustanovljeno Društvo sanitarnih tehnikov Ljudske republike Slovenije. Njegov prvi predsednik je bil Milan Šemrov. Delovalo je do leta 1968.

Referenca: ZSTIS Ljubljana (1993). Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Zeleno okno, Glasilo zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, št. 1, str. 7.