1948 – Ustanovitev sanitarne inšpekcije

Začetki sanitarnega inšpekcijskega nadzora pri nas sovpadajo z začetki inšpekcijskega nadzora na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Po koncu druge svetovne vojne je bila v Jugoslaviji leta 1946 ustanovljena Splošna državna kontrola z najvišjim organom Zvezne kontrolne komisije. Navedena komisija je imela generalne inšpektorje, ki so bili odgovorni za posamezna področja. Analogno temu so bile organizirane tudi…