1999 - 1900Slovenia

Leta 1949 je tedanji tri letni prerasel v štiriletni srednješolski program. Leto kasneje je dotedanje oblike tečajev in šolanja medicinskih tehnikov nadomestila štiriletna srednja šola za sanitarne tehnike. Kot zanimivost lahko navedemo, da so sprva vpisovali oz. izobraževali oba spola, od šolskega leta 1951/52 pa vse do leta 1960 pa so na oddelek za sanitarne tehnike vpisovali samo polnoletne fante. Poklic je bil zelo zahteven, glede starostne omejitve 18 let pa lahko ugotovimo, da so se že v tistem obdobju zavedali resnosti in zahtevnosti poklica oz. stroke. Izobraževanje sanitarnih tehnikov na srednji stopnji se je tako nadaljevalo vse do leta 1981, ko je bilo s sprejemom zakona o usmerjenem izobraževanju ukinjeno.