Sa odlukom Ministarstva narodnog zdravlja Srbije, u okviru Medicinske škole u Beogradu (ul. Deligradska br. 31) školske godine 1949/1950 počine školovanje kadra za sanitarnog tehničara.

Reference:

  1. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str 11.