Formirano je Udruženje srednjemedicinskih radnika u prostorijama Vojnomedicinske akademije (VMA). Za predsednika izabran je Nikola Stanković, medicinski tehničar Vojne bolnice, a za sekretara Dušan Minčić, sanitarni tehničar GZZZ Beograd. U Udruženju je registrovano 108 sanitarnih tehničara. U okviru udruženja najaktivnija je bila podružnica sanitarnih tehničara sa svojih 58 članova. Ciljevi su bili omasovljavanje podružnice, okupnjanje svih sanitarnih tehničara, organizovanje jednodnevnih seminara za zdravstveno vaspitanje u okviru radnih organizacija kao i rad na razmeni iskustava i sticanju novih znanja. Jedan od najaktivnijih članova bio je Rajko Magočević, sanitarni tehničar Higijenskog zavoda Srbije.

Reference:

  1. „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 5
  2. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str 13.

Photo:  Arhiva Društva snitarnih tehničara Srbije; Skupstina udruzenja srednjemedicinskih radnika