1962 – Formiranje Sekcije sanitarnih tehničara

Na Trećem plenumu Društva medicinskih radnika doneta je odluka o formiranju osam sekcija , između ostalog i Sekcije sanitarnih tehničara. Određena su zaduženja članova Glavnog odbora po sekcijama; za praćenje rada sanitarnih tehničara određeni su Zoran Blagojević i Tasa Milošević. Prema pravilniku Društva, sekcija sanitarnih tehničara nije samostalna, već isključivo kreira i sprovodi stručno profilsku…