1968 – Ustanovitev Republiškega društva sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije

Leta 1968 se je Društvo sanitarnih tehnikov Ljudske republike Slovenije transformiralo v Republiško društvo sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije. Sestavljalo ga je 5 podružnic. Njegov predsednik je bil Andrej Slatnar.

Referenca: ZSTIS Ljubljana (1993). Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Zeleno okno, Glasilo zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, št. 1, str. 7.