1999 - 1900Serbia

Milica Mirković, republički saniratni inspektor. Bila je jedan od aktivnijih članova Saveza . Od 1971.god je prvi predsednik novosnovane Sekcije sanitarnih tehničara.  Pored toga, bila je član više komisija, u periodu 1980-1981.god vrši dužnost predsednika Saveza zdravstvenih radnika Srbije. Odlikovana je sa više priznanja i nagrada: Povelja STZ grada Beograda za 20 godina rada Saveza (1972god), Zlatni znak Crvenog krsta Srbije(1973) za dugogodišnje ostvarivanje plemenitih zadata podmladka i omladine, Zlatnu plaketu i značku Republičkog pokreta orana Srbije (1975god), Orden rada sa srebrnim vencem (1974god),  Orden zasluga pd predsedništva SFRJ, više zlanih plaketa Grada Beograda i SO Voždovac, Zlatnu plaketu sa nagradom „Dr Dragiša Mišović“  za izuzetne rezultate na sprovođenju preventivne i osnovne zdravstvene zaštite (1983god) .

O Milici su rekli: „I ja sam jedna od mnogih koji su od gđe Milice učili o vrednostima, poštovanju profesije i profesionalne asocijacije i zakonskog reda i rada. Ona je utkala u mene, a sigurno i u mnoge druge aktiviste odgovornost pre zahteva, red i rad.“ Radmila Nešić, predsednik Saveza zdravstvenih radnika Srbije.

Reference:

  1. „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, predgovor, str . 11., 24.
  2. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str.28.,51.,109.,

Photo: Arhiva Društva sanitarnih tehničara i inženjera Srbije; Milica Mirković prvi predsednik Sekcije sanitarnih tehničara.