1971 – Republiški in pokrajinski zakoni o sanitarni inšpekciji

V letu 1971 je pristojnost sanitarne inšpekcije za pravno urejanje organizacije in nalog z ustavnimi amandmaji prešla na republike in pokrajine, katere so sprejele svoje republiške in pokrajinske zakone o sanitarni inšpekciji. Slovenski zakon o sanitarni inšpekciji je dejavnost sanitarne inšpekcije zaradi njene pomembnosti za zdravje ljudi in zdravo življenjsko okolje opredelil kot dejavnost splošnega…