U Sutomoru, na stručnoj konferenciji, usled potrebe za jednistvom struke na teritoriji tadašnje Jugoslavije održana je osnivačka skupština „Društva sanitarno-laboratorijskih tehničara Jugoslavije“. Donešen je program stručnih aktivnosti u okviru koga je Društvo uložilo velike napore za obrazovanje kadra na fakultetskom nivou kao i kvalitetniji program srednje i više medicinske škole.

Reference:

  1. „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 16.