1999 - 1900Slovenia

Za uspešnejše strokovno delo in za pridobivanje možnosti za odmevnejše delovanje je bila 30. 3. 1974 na Bledu ustanovljena SEKCIJA ZA PREVENTIVNO MEDICINO Slovenskega zdravniškega društva. Ustanovni občni zbor je izvolil upravni odbor. Prvi predsednik je postal prim.dr.Srečko Koren, podpredsednik dr.Karol Senker, Anton Židanik, dr.med., prvi in Katarina Schlamberger, dr.med., drugi tajnik. Člani odbora so skrbeli za povezavo s (z):

  • Medicinsko fakulteto: prof.dr. Ivan Bonač,
  • Republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo: mag.dr.Dominik Komadina,
  • slušatelji podiplomskih tečajev za zdravnike in stomatologe: mag.dr.Aljonka Češarek in dr.Peter Zlatner,
  • službo sanitarne inšpekcije in higiensko-epidemiološko službo: dr.Dušan Mis,
  • strokovno komisijo SZD: dr.Karol Senker,
  • komisijo za informacije SZD: Dunja Piškur-Kosmač, dr.med.

Postavljene so bile naslednje prioritetne naloge: posredovanje stategije na področju preventivne medicine v nastajajočo zakonodajo, aktivno sodelovanje pri programiranju zdravstvenega varstva in določanju prioritetnih nalog, vključevanje na vseh nivojih strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Princip delovanja sekcije je upoštevanje interdisciplinarnosti na področju javnega zdravja in koordinacija aktivnosti pri uveljavitvi strategije varovanja in ohranjanja zdravja ljudi. Sekcija je svoje delovanje predstavljala na rednih strokovnih srečanjih, kjer je bila obravnavana aktualna problematika in posredovana strategija razvoja in doktrine. V prelomnih obdobjih kot so bila osemdeseta in devetdeseta leta, ko je obakrat nastajala nova zakonodaja in se je spreminjala organiziranost na področju zdravstva, je sekcija  odigrala ključno vlogo pri opozarjanju na prioritete na področju javnega zdravja. Z nastankom slovenske države pa je prevzela tudi ključno vlogo pri odgovornosti za posredovanje in koordinacijo stroke – javnega zdravja – v slovenskem prostoru in njeno povezavo preko meja.