Urađen je Elaborat, nastavni plan i program o osnovanosti i društvenoj opravdanosti obrazovanja kadrova na fakultetu za preventivnu medicinu, zaštitu i unapređenje životne sredine, od strane emitentnih stručnjaka preventivne zdravstvene zaštite i izvršnog odbora Društva (realizovano tek 1995.god na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, smer; zaštita na radu i zaštita životne sredine).

Reference:

  1. „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 17
  2. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str.110