1975 – Nastavni plan i program na fakultetu za preventivnu medicinu

Urađen je Elaborat, nastavni plan i program o osnovanosti i društvenoj opravdanosti obrazovanja kadrova na fakultetu za preventivnu medicinu, zaštitu i unapređenje životne sredine, od strane emitentnih stručnjaka preventivne zdravstvene zaštite i izvršnog odbora Društva (realizovano tek 1995.god na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, smer; zaštita na radu i zaštita životne sredine). Reference: „Zlatne…