1999 - 1900Serbia

Usled dosadašnjeg rada Sekcija sanitarnih tehničara donosi odluku da preraste u Društvo sanitarnih tehničara. Ovakva dobra organizovanost, masovnost i stručni rad su rezultat plodne saradnje među kolegama, sa direktorima zdravstvenih ustanova, nadležnim organima za zdravlje u opštinama i Sekcijom za preventivu Srpskog lekarskog društva.   Za predsednika je izabrana Radosavljević Katarina.

Reference:

  1. „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 19
  2. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str.115.

Photo: Arhiva Društva sanitarnih tehničara i inženjera Srbije; Katarina Radosavljevic predsednik Društva