1999 - 1900Slovenia

Ob koncu leta 1993 je izšla prva številka glasila Zeleno okno. Uredniški odbor z Ivanko Turnšek na čelu si je z izdajanjem glasila v založbi ZSTI prizadeval zadostiti željam sanitarnih tehnikov in inženirjev po strokovnem izpopolnjevanju, medsebojnemu obveščanju in zaščiti stroke. Kasneje je kot urednik nastopil Štefan Smodiš.

Leta 2007 glasilo nasledi revija Sanitarno inženirstvo (ang. International Journal of Sanitary Engineering Research – IJSER).