1999 - 1900Slovenia

Prvega januarja leta 1995 je v okviru takratne reorganizacije državne uprave nastal Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS), ki deluje danes kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Nastal je z združitvijo Republiškega sanitarnega inšpektorata ter občinskih in medobčinskih sanitarnih inšpekcij.

Slika:
http://static.primorske.si/foto/