1999 - 1900Slovenia

Na pobudo Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je izšla strokovna monografija z naslovom “Vodnik po onesnaževalcih okolja“ (ISBN 961-6310-00-3, COBISS.SI-ID: 78805760). Avtor dr. Miha LIKAR, priznani slovenski mikrobiolog, je knjigo posvetil sanitarnim tehnikom in inženirjem Slovenije. Gre za zbirko več kot 100 kemičnih onesnaževalcev okolja.