2016 - 2000Slovenia

Na pobudo Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je izšla knjiga z naslovom “Mikrobiologija okolja“ (ISBN 961-6310-04-6, COBISS.SI-ID: 106179584). Prvo in edinstveno knjigo te vrste je uredil dr.Miha LIKAR, priznani slovenski mikrobiolog, profesor na Katedri za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Avtor je v predgovoru zapisal:

»Knjižica »Mikrobiologija okolja« je nastala iz seminarskih nalog skoraj 150 slušateljev visoke šole za zdravstvo na oddelku sanitarno inženirstvo. Naslove njihovih seminarskih nalog sem si izmislil in poskrbel (deloma) za nujno berilo. Povečini so uporabljali članke s kongresov za mikrobiologijo okolja v angleškem jeziku.

Prispevki so me presenetili, bili so odlični. Razprave po prispevkih so bile zame mikrobiologa s petdesetletno prakso več kot spodbudne. Naj povem resnični pripetljaj. Razprava na seminarju o mikrobnem desulfuriranju premoga se je zavlekla globoko v noč in šele vratar na šoli nas je poslal domov. Razprave pa nam še ni bilo dovolj in smo naprej razpravljali na Ambrožovem trgu. Tedaj sem predlagal slušateljem stavo. Trdil sem, da če bi predaval o tem vprašanju zdravnikom na podiplomskem izobraževanju, bi mi zaradi neznanja počasi zaspali. Slučaj pa je nanesel, da sem predaval o tej temi nekaj dni pozneje zdravnikom na magistrskem študiju. Že po 12 minutah mi j prva slušateljica, ki je sedela v prvi klopi zakinkala. Predavanje sem pretrgal in slovesno oznanil, da sem pravkar dobil stavo in tisoč tolarjev. Sanitarni inženirji niso zdravniki, zdravniki pa niso sanitarni inženirji. Tega se pogosto ne zavedamo dovolj.

Knjiga Mikrobiologija okolja je pisana zahtevno in svetujem, da se jo vzame v roke le ob priložnosti, ko človek potrebuje globlja pojasnila. Izdajo knjige pa mi je omogočila Zbornica sanitarnih inženirjev, njen predsednik Aleš KRULEC pa je njeno izdajo »organiziral«, saj je pretekel kilometre poti, da je zbral sredstva, tiskarje in lektorje. Posvetil sem jo svojemu vnuku Jonu in njegovim vrstnikom, ki bodo v prihodnosti nujno srečevali mikrobe v svojem okolju in plačevali davek zapuščine svojih dedov in očetov, ker okolje zanemarjamo«.

 

Slika na naslovni strani: Prof. l. Lovrenčič, akad. slikar: Andjeli stvaraju zvijezde (mikroorganizme)