2016 - 2000Slovenia

Borut Poljšak, dipl. san. inž. je z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom: Pro-oxidative vs. antioxidative properties of ascorbic acid and trolox in chromium(VI) induced damage postal prvi diplomirani sanitarni inženir v slovenskem prostoru z nazivom doktor znanosti.