2016 - 2000Slovenia

V letih od 2001 do 2014, ko so potekale intenzivne aktivnosti v zvezi z vključevanjem Slovenije v EU in usklajevanjem nadzora z metodami in praksami inšpekcijskih služb v EU, se je delokrog ZIRS ponovno postopno spreminjal.

Določena področja so bila vključena v delokrog drugih nadzornih organov, kot so :
1. Inšpektorat RS za okolje in prostor: komunalni objekti in infrastrukturne naprave, hrup, vibracije, zrak, nekatere kopalne vode (razen bazenskih kopalnih vod), viri in varstveni pasovi pitne vode (razen najožjih pasov), v letu 2001,
2. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke: preskrba s krvjo, zdravila, medicinski pripomočki , del prepovedanih drog in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, ki so zdravila, v letu 2004,
3. Urad RS za kemikalije: kemikalije, kemično orožje, del prepovedanih drog in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, v letu 2004,
4. Uprava RS za varstvo pred sevanji: viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, v letu 2004,
5. Inšpekcijske službe ministrstva, pristojnega za kmetijstvo: živila, razen prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, v letu 2010 in 2014.

Določena področja so bila dodana in sicer:
1. splošna varnost proizvodov,
2. omejevanje porabe alkohola,
3. zdravniška služba,
4. pacientove pravice,
5. duševno zdravje
6. zdravilstvo.

 

Slika:
http://static.primorske.si/foto/lowres/GnWeb/INSPEKCIJA.jpg