2016 - 2000Slovenia

V študijskem letu 2009/10 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo prve stopnje. Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani sanitarni inženir (UN).

Vsebina študija na prvi stopnji je zasnovana tako, da študent pridobi bazična znanja s področij naravoslovnih ved, ki jih aplicira na področje sanitarnega inženirstva, osvoji etične, družbene in pravne okvire v povezavi z zdravjem in okoljem; v okviru zdravstvenih vsebin osvoji osnove delovanja človekovega telesa, seznani se z obvladovanjem bioloških, kemijskih in fizikalnih agensov, epidemiologijo nalezljivih in nenalezljivih bolezni ter osvoji tako splošno kot specialne oblike higiene (komunalna higiena, higiena objektov in procesov), kar vse nadgradi z inženirskimi znanji, ki mu služijo pri pripravi tehničnih in tehnoloških rešitev okoljskih in zdravstvenih problemov.

Obseg praktičnega usposabljanja v delovnem okolju predstavlja 13,3% delež. Usposabljanje poteka v učnih bazah pod vodstvom mentorjev, in sicer po drugem in tretjem ter v četrtem letniku v skupnem obsegu 540 ur ali 14 tednov.