2016 - 2000Slovenia

V študijskem letu 2013/14 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem magistrskega študijskega programa sanitarno inženirstvo druge stopnje. Vsebine programa je oblikovala delovna skupina sodelavcev Oddelka za sanitarno inženirstvo.

Magistrski študijski program sanitarno inženirstvo druge stopnje traja 1 leto. Program je nadaljevanje univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov pridobi bazična znanja s področja ocenjevanja in obvladovanja tveganj ter metod raziskovalnega dela, ki jih nato aplicira na konkretnem primeru v okviru izbirnih predmetov (ki poglabljajo specifična znanja s posameznih področij dela sanitarnega inženirja) in magistrske naloge.