2011 – Postdiplomski studij (specijalist strukovni sanitarno-ekološki inženjer)

Na inicijativu prve generacije studenata po Bolonjskom sistemu Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, uz uložen veliki napor nastavnog kadra, pre svega dr sci Raše Milanova, republičkog graničnog sanitarnog inspektora i šefa odseka sanitarnih inženjera pri ovoj visokoškolskoj ustanovi mr Slavice Vođević školske godine 2011/2012  upisuje se prva generacija studenata na postdiplomskim studijama u…