2016 - 2000Slovenia

V založbi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik z naslovom Higiena objektov in procesov. Delo je nastalo pod taktirko urednice doc. dr. Mojce Jevšnik v sodelovanju s štirimi sodelavci Oddelka za sanitarno inženirstvo (mag. Martin Bauer, mag. Nevenka Ferfila, doc. dr. Rok Fink in mag. Andrej Ovca).

Pri zasnovi učbenika so avtorji izhajali iz znanj in številnih strokovnih del snovalcev učnega načrta predmeta Higiena objektov in procesov ter dolgoletnih učiteljev, mag. Kristine Likar in mag. Martina Bauerja. Pridobljenemu znanju so dodali nova strokovna in znanstvena spoznanja, ki so se izoblikovala pri proučevanju in raziskovanju področja higiene objektov in procesov. Poglavja učbenika so izdatno podprta z realnimi primeri, ki so jih prispevali tudi številni kolegi iz prakse.