2016 - 2000Croatia

Na incijativu Inštituta za sanitarno inženirstvo Slovenije i Komore sanitarnih inženjera Slovenije izdana je knjiga pod naslovom “Uvod u sigurnost hrane“ (ISBN 978-961-92846-2-9, COBISS.SI-ID: 274392832). Urednici knjige su: Ivona BABIĆ, Jelena ĐUGUM i Aleš KRULEC.

Knjiga je namijenjena kolegom sanitarnim inženjeram i ostalim stručnjacima koji se bave sa svim aspektima sigurnosti hrane i zaštite potrošača, svim subjektima u poslovanju s hranom, učenicima i studentima. Temelji se na integriranom i multidisciplinarnom pristupu temeljenom na analizi opasnosti i procjeni vjerojatnosti pojave rizika u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje.

Posebna vrijednost ove knjige proisteče iz njezina multidisciplinarnog karaktera koji daje tim 19 autora, stručnjaka, koji su svoja znanja stjecali i primjenjivali na područjima: znanosti, proizvodnje, donošenja zakonske legislative ili njene implementacije. Zajednički rad hrvatskih i slovenskih stručnjaka dodatna je vrijednost knjige, prve takve u Hrvatskoj.

Više o knjiži možete pogledati na linku.