2017 – Profesionalna web platforma

Nakon formiranja Udruženja za sanitarno inžinjerstvo u Bosni i Hercegovini i zvanično je počela sa radom profesionalna web platforma »Sanitarac.pro – Bosnian and Herzegovinian Public and Environmental Health Professionals« na kojoj se prikupljaju ključne informacije vezane za profesiju sanitarnog inžinjerstva. Između ostalog, na platformi se mogu naći osnovne informacije o profesiji, obrazovanju, edukacijama i stručnim predavanjima…