2015 – Spletna platforma

Ob koncu leta 2015 je zaživela spletna platforma Sanitarc.si. Na enem mestu so tako zbrane ključne informacije, povezane s področjem sanitarnega inženirstva. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki sanitarne stroke ter različne strokovne prispevke. Vljudno vabljeni, da vsebine soustvarjate z objavami strokovnih prispevkov. Povezava: www.sanitarc.si  Aktualnim novicam…

2015 – Higiena objektov in procesov

V založbi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik z naslovom Higiena objektov in procesov. Delo je nastalo pod taktirko urednice doc. dr. Mojce Jevšnik v sodelovanju s štirimi sodelavci Oddelka za sanitarno inženirstvo (mag. Martin Bauer, mag. Nevenka Ferfila, doc. dr. Rok Fink in mag. Andrej Ovca). Pri zasnovi učbenika so avtorji izhajali iz znanj in številnih strokovnih del…

2013 – Magistrski študijski program

V študijskem letu 2013/14 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem magistrskega študijskega programa sanitarno inženirstvo druge stopnje. Vsebine programa je oblikovala delovna skupina sodelavcev Oddelka za sanitarno inženirstvo. Magistrski študijski program sanitarno inženirstvo druge stopnje traja 1 leto. Program je nadaljevanje univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru…

2012 – Ocenjevanje tveganj

V založbi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik z naslovom Ocenjevanje tveganj. Učbenik sta napisala sodelavca Oddelka za sanitarno inženirstvo (dr. Borut Poljšak in mag. Gregor Jereb). Razumevanje tveganj za zdravje ljudi je eno od najpomembnejših izzivov na področju javnega zdravja. Ocenjevanje tveganj je zato pomemben segment pri prepoznavanju in preučevanju tveganj za zdravje prebivalstva.

2011 – Postdiplomski studij (specijalist strukovni sanitarno-ekološki inženjer)

Na inicijativu prve generacije studenata po Bolonjskom sistemu Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, uz uložen veliki napor nastavnog kadra, pre svega dr sci Raše Milanova, republičkog graničnog sanitarnog inspektora i šefa odseka sanitarnih inženjera pri ovoj visokoškolskoj ustanovi mr Slavice Vođević školske godine 2011/2012  upisuje se prva generacija studenata na postdiplomskim studijama u…

2009 – Univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo

V študijskem letu 2009/10 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo prve stopnje. Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani sanitarni inženir (UN). Vsebina študija na prvi stopnji je zasnovana tako, da študent pridobi bazična znanja s področij naravoslovnih ved, ki jih aplicira na področje sanitarnega inženirstva, osvoji etične, družbene…

2002 – Vpis v evidenco raziskovalnih zavodov

11. 6. 2002 je bil Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo v okviru Urada za znanost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, pod številko 1830, vpisan v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij. Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je tako postal raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. S tem je bil dosežen pomemben mejnik na…

1993 – Prva številka revije Zeleno okno

Ob koncu leta 1993 je izšla prva številka glasila Zeleno okno. Uredniški odbor z Ivanko Turnšek na čelu si je z izdajanjem glasila v založbi ZSTI prizadeval zadostiti željam sanitarnih tehnikov in inženirjev po strokovnem izpopolnjevanju, medsebojnemu obveščanju in zaščiti stroke. Kasneje je kot urednik nastopil Štefan Smodiš. Leta 2007 glasilo nasledi revija Sanitarno inženirstvo (ang. International…