1999 – Sprejet prvi Zakon o zdravstveni inšpekciji

Prvi Zakon o zdravstveni inšpekciji je bil sprejet leta 1999. Po tem zakonu je inšpekcijsko nadzorstvo zdravstvene inšpekcije s ciljem varovanja javnega zdravja obsegalo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki so urejali področja, kot so: 1. nalezljive bolezni, bolnišnične okužbe, 2. zdravstvena ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter snovi, ki prihajajo…

1993 – Prva številka revije Zeleno okno

Ob koncu leta 1993 je izšla prva številka glasila Zeleno okno. Uredniški odbor z Ivanko Turnšek na čelu si je z izdajanjem glasila v založbi ZSTI prizadeval zadostiti željam sanitarnih tehnikov in inženirjev po strokovnem izpopolnjevanju, medsebojnemu obveščanju in zaščiti stroke. Kasneje je kot urednik nastopil Štefan Smodiš. Leta 2007 glasilo nasledi revija Sanitarno inženirstvo (ang. International…

1977 – Sekcija sanitarnih tehničara donosi odluku da preraste u Društvo sanitarnih tehničara

Usled dosadašnjeg rada Sekcija sanitarnih tehničara donosi odluku da preraste u Društvo sanitarnih tehničara. Ovakva dobra organizovanost, masovnost i stručni rad su rezultat plodne saradnje među kolegama, sa direktorima zdravstvenih ustanova, nadležnim organima za zdravlje u opštinama i Sekcijom za preventivu Srpskog lekarskog društva.   Za predsednika je izabrana Radosavljević Katarina. Reference: „Zlatne godine 1951-2004 god“…

1975 – Nastavni plan i program na fakultetu za preventivnu medicinu

Urađen je Elaborat, nastavni plan i program o osnovanosti i društvenoj opravdanosti obrazovanja kadrova na fakultetu za preventivnu medicinu, zaštitu i unapređenje životne sredine, od strane emitentnih stručnjaka preventivne zdravstvene zaštite i izvršnog odbora Društva (realizovano tek 1995.god na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, smer; zaštita na radu i zaštita životne sredine). Reference: „Zlatne…

1974 – Društvo sanitarno-laboratorijskih tehničara Jugoslavije

U Sutomoru, na stručnoj konferenciji, usled potrebe za jednistvom struke na teritoriji tadašnje Jugoslavije održana je osnivačka skupština „Društva sanitarno-laboratorijskih tehničara Jugoslavije“. Donešen je program stručnih aktivnosti u okviru koga je Društvo uložilo velike napore za obrazovanje kadra na fakultetskom nivou kao i kvalitetniji program srednje i više medicinske škole. Reference: „Zlatne godine 1951-2004 god“…

1974 – Ustanovljena je sekcija za preventivno medicino

Za uspešnejše strokovno delo in za pridobivanje možnosti za odmevnejše delovanje je bila 30. 3. 1974 na Bledu ustanovljena SEKCIJA ZA PREVENTIVNO MEDICINO Slovenskega zdravniškega društva. Ustanovni občni zbor je izvolil upravni odbor. Prvi predsednik je postal prim.dr.Srečko Koren, podpredsednik dr.Karol Senker, Anton Židanik, dr.med., prvi in Katarina Schlamberger, dr.med., drugi tajnik. Člani odbora so skrbeli za povezavo s…

1971 – Milica Mirković

Milica Mirković, republički saniratni inspektor. Bila je jedan od aktivnijih članova Saveza . Od 1971.god je prvi predsednik novosnovane Sekcije sanitarnih tehničara.  Pored toga, bila je član više komisija, u periodu 1980-1981.god vrši dužnost predsednika Saveza zdravstvenih radnika Srbije. Odlikovana je sa više priznanja i nagrada: Povelja STZ grada Beograda za 20 godina rada Saveza…

1971 – Osnivačka skupština sekcije sanitarnih tehničara.

Na Jastrebcu, u okviru Konferencije Saveza zdravstvenih radnika Srbije održana je i osnivačka skupština sekcije sanitarnih tehničara. Za predsednika sekcije izabrana je Milica Mirković, viši sanitarni tehničar republičkog sekretarijata za zdravlje i socijalnu politiku SP Srbije. Osnivanje sekcije na nivou republike za cilj imalo je da okupi sve sanitarne tehničare, i uključi kako pojedince, istaknute…

1971 – Republiški in pokrajinski zakoni o sanitarni inšpekciji

V letu 1971 je pristojnost sanitarne inšpekcije za pravno urejanje organizacije in nalog z ustavnimi amandmaji prešla na republike in pokrajine, katere so sprejele svoje republiške in pokrajinske zakone o sanitarni inšpekciji. Slovenski zakon o sanitarni inšpekciji je dejavnost sanitarne inšpekcije zaradi njene pomembnosti za zdravje ljudi in zdravo življenjsko okolje opredelil kot dejavnost splošnega…

1968 – Ustanovitev Republiškega društva sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije

Leta 1968 se je Društvo sanitarnih tehnikov Ljudske republike Slovenije transformiralo v Republiško društvo sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije. Sestavljalo ga je 5 podružnic. Njegov predsednik je bil Andrej Slatnar.

Referenca: ZSTIS Ljubljana (1993). Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Zeleno okno, Glasilo zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, št. 1, str. 7.

1964 – Dvoletni študijski program višjih sanitarnih tehnikov

Že v letu 1962 je takratno društvo laboratorijskih in sanitarnih tehnikov podalo pobudo za izobraževanje sanitarnih tehnikov na višji stopnji. V študijskem letu 1964/65 se je na takratno Višjo šolo za zdravstvene delavce (VŠZD) vpisala prva generacija ‘sanitarcev’, ki so se izobraževali na višješolskem nivoju. Vsebinsko zasnovo študijskega programa je osnoval zdravnik Stanko Lajevec. V prvem letu se je vpisalo 73…

1962 – Formiranje Sekcije sanitarnih tehničara

Na Trećem plenumu Društva medicinskih radnika doneta je odluka o formiranju osam sekcija , između ostalog i Sekcije sanitarnih tehničara. Određena su zaduženja članova Glavnog odbora po sekcijama; za praćenje rada sanitarnih tehničara određeni su Zoran Blagojević i Tasa Milošević. Prema pravilniku Društva, sekcija sanitarnih tehničara nije samostalna, već isključivo kreira i sprovodi stručno profilsku…

1958 – Viša medicinska škola u Srbiji

Otvara se Viša medicinska škola. Na školovanje su primani samo kandidati ženskog pola, neudate i sa proverom fizičkog i psihičkog zdravlja. Kako je bila internatskog tipa, nije bilo moguće upisati veći broj studenata, pa je u ovom periodu bilo upisano 137 studenata, od kojih je diplomiralo 103. Tada su je škola imala samo dva odseka:…