2000 – Mikrobiologija okolja

Na pobudo Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je izšla knjiga z naslovom “Mikrobiologija okolja“ (ISBN 961-6310-04-6, COBISS.SI-ID: 106179584). Prvo in edinstveno knjigo te vrste je uredil dr.Miha LIKAR, priznani slovenski mikrobiolog, profesor na Katedri za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Avtor je v predgovoru zapisal: »Knjižica »Mikrobiologija okolja« je nastala iz seminarskih nalog…