1923 – Ustanovljen je Higienski zavod v Ljubljani

V Ljubljani je bil leta 1923 ustanovljen Higienski zavod. Njegov prvi direktor je bil dr. Ivo Pirc. Delovanje zavoda je v začetku obsegalo le raziskovanje pitne vode. Leta 1925 se je združil z Bakteriološko postajo in potem deloval kot enoten zavod s tremi oddelki: bakteriološko-serološki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in živil, higiensko-propagandno-didaktični oddelek. Kasneje so…

1726 – dr. Anton Muznik

Na Goriškem je deloval rojak dr.Anton Muznik (1726-1803), doma iz Sv.Lucije na mostu, današnjem Mostu na Soči. Dr. Muznik je leta 1756 in 1767 zdravil in zatiral epidemijo kuge v Transilvaniji. Cesar ga je v priznanje imenoval za protomedika za Goriško in Gradiščansko. Leta 1781 je napisal razpravo “Clima Goritiense”, kjer je opisal zdravstvene in higienske razmere na…

1705 – dr. Marko Anton plemeniti Plenčič

Evropski sloves na področju preventivne medicine, si je pridobil Slovenec iz Solkana, dr. Marko Anton plemeniti Plenčič (1705-1786), profesor na dunajski Univerzi. Po pravici ga prištevamo med predhodnike in znanilce bakteriološke ere. V svojem delu “Opera medico-physica- in quatuor tractatus digesta”, ki ga je leta 1762 izdal na Dunaju, je o nastanku okužbe prebavil postavil hipotezo o “Contagium…

1658 – dr. Marko Gerbec

Že v preteklosti smo imeli na slovenskem med zdravniki precej mož, ki so bili s svojimi mislimi, idejami in deli dosti pred svojim časom. Med stebre preventive lahko s ponosom uvrstimo utemeljitelja preventive dr.Marka Gerbca (1658-1718). Po študiju medicine na Dunaju, v Padovi in Bologni, si je pridobil dva doktorata in se je leta 1684…