2015 – Spletna platforma

Ob koncu leta 2015 je zaživela spletna platforma Sanitarc.si. Na enem mestu so tako zbrane ključne informacije, povezane s področjem sanitarnega inženirstva. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki sanitarne stroke ter različne strokovne prispevke. Vljudno vabljeni, da vsebine soustvarjate z objavami strokovnih prispevkov. Povezava: www.sanitarc.si  Aktualnim novicam…

2015 – Higiena objektov in procesov

V založbi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik z naslovom Higiena objektov in procesov. Delo je nastalo pod taktirko urednice doc. dr. Mojce Jevšnik v sodelovanju s štirimi sodelavci Oddelka za sanitarno inženirstvo (mag. Martin Bauer, mag. Nevenka Ferfila, doc. dr. Rok Fink in mag. Andrej Ovca). Pri zasnovi učbenika so avtorji izhajali iz znanj in številnih strokovnih del…

2013 – Magistrski študijski program

V študijskem letu 2013/14 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem magistrskega študijskega programa sanitarno inženirstvo druge stopnje. Vsebine programa je oblikovala delovna skupina sodelavcev Oddelka za sanitarno inženirstvo. Magistrski študijski program sanitarno inženirstvo druge stopnje traja 1 leto. Program je nadaljevanje univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru…

2012 – Ocenjevanje tveganj

V založbi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik z naslovom Ocenjevanje tveganj. Učbenik sta napisala sodelavca Oddelka za sanitarno inženirstvo (dr. Borut Poljšak in mag. Gregor Jereb). Razumevanje tveganj za zdravje ljudi je eno od najpomembnejših izzivov na področju javnega zdravja. Ocenjevanje tveganj je zato pomemben segment pri prepoznavanju in preučevanju tveganj za zdravje prebivalstva.

2009 – Univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo

V študijskem letu 2009/10 so na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo prve stopnje. Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani sanitarni inženir (UN). Vsebina študija na prvi stopnji je zasnovana tako, da študent pridobi bazična znanja s področij naravoslovnih ved, ki jih aplicira na področje sanitarnega inženirstva, osvoji etične, družbene…

2005 – Obremenjevanje okolja z neugodnimi vonjavami iz kmetijstva in drugih nepremičnih virov onesnaževanja

Na pobudo Inštituta za sanitarno inženirstvo je bila izdana strokovna monografija z naslovom “Obremenjevanje okolja z neugodnimi vonjavami iz kmetijstva in drugih nepremičnih virov onesnaževanja“ (ISBN 961-91408-4-2, COBISS.SI-ID: 217896448). Avtor, prof. dr. Martin DOBEIC dr. vet. med., se v knjigi dotakne problematike neugodnih vonjav v okolju, ki so nedvomno med pomembnejšimi svojevrstnimi onesnaževalci zraka. Celotna…

2002 – Vpis v evidenco raziskovalnih zavodov

11. 6. 2002 je bil Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo v okviru Urada za znanost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, pod številko 1830, vpisan v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij. Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je tako postal raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. S tem je bil dosežen pomemben mejnik na…

2000 – Mikrobiologija okolja

Na pobudo Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je izšla knjiga z naslovom “Mikrobiologija okolja“ (ISBN 961-6310-04-6, COBISS.SI-ID: 106179584). Prvo in edinstveno knjigo te vrste je uredil dr.Miha LIKAR, priznani slovenski mikrobiolog, profesor na Katedri za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Avtor je v predgovoru zapisal: »Knjižica »Mikrobiologija okolja« je nastala iz seminarskih nalog…

1999 – Sprejet prvi Zakon o zdravstveni inšpekciji

Prvi Zakon o zdravstveni inšpekciji je bil sprejet leta 1999. Po tem zakonu je inšpekcijsko nadzorstvo zdravstvene inšpekcije s ciljem varovanja javnega zdravja obsegalo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki so urejali področja, kot so: 1. nalezljive bolezni, bolnišnične okužbe, 2. zdravstvena ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter snovi, ki prihajajo…

1993 – Prva številka revije Zeleno okno

Ob koncu leta 1993 je izšla prva številka glasila Zeleno okno. Uredniški odbor z Ivanko Turnšek na čelu si je z izdajanjem glasila v založbi ZSTI prizadeval zadostiti željam sanitarnih tehnikov in inženirjev po strokovnem izpopolnjevanju, medsebojnemu obveščanju in zaščiti stroke. Kasneje je kot urednik nastopil Štefan Smodiš. Leta 2007 glasilo nasledi revija Sanitarno inženirstvo (ang. International…

1974 – Ustanovljena je sekcija za preventivno medicino

Za uspešnejše strokovno delo in za pridobivanje možnosti za odmevnejše delovanje je bila 30. 3. 1974 na Bledu ustanovljena SEKCIJA ZA PREVENTIVNO MEDICINO Slovenskega zdravniškega društva. Ustanovni občni zbor je izvolil upravni odbor. Prvi predsednik je postal prim.dr.Srečko Koren, podpredsednik dr.Karol Senker, Anton Židanik, dr.med., prvi in Katarina Schlamberger, dr.med., drugi tajnik. Člani odbora so skrbeli za povezavo s…