1699 - 1600Slovenia

Že v preteklosti smo imeli na slovenskem med zdravniki precej mož, ki so bili s svojimi mislimi, idejami in deli dosti pred svojim časom. Med stebre preventive lahko s ponosom uvrstimo utemeljitelja preventive dr.Marka Gerbca (1658-1718). Po študiju medicine na Dunaju, v Padovi in Bologni, si je pridobil dva doktorata in se je leta 1684 vrnil na Kranjsko. Opiral se je na delo in spoznanja velikih evropskih sodobnikov in zagovarjal prepričanje o vplivu okolja pri nastanku bolezni.Svoje poglede je opisal v prvi knjigi, ki je izšla v Ljubljani 1692. leta z naslovom Intricatum – Extricatum – Zdravniški zapleti in razpleti. Po njem naj bi bolezni povzročali: slab zrak s strupenimi hlapi, slabo podnebje in vreme, nepravilen način življenja, neprimerna prehrana, preveč naporov in premalo počitka, negativna čustva in razburjenja, pa tudi socialni vzroki in zla, med njimi alkohol.

Gerbec je skušal zdraviti vzročno, z odpravo vzrokov, ki so po njegovem mnenju prispevali k bolezni. Priporočal je zdravljenje in utrjevanje zdravja v toplicah (Dolenjske toplice). Zelo se je zavzemal za preventivo bolezni.

Veljal je za medicinsko avtoriteto na Kranjskem, Avstrijskem in v Italiji. Njegove “Epidemiološke razprave” so bile natisnjene v glasilu Academiae Naturae Coriosorum – Miscellanea Ephemerides in v Opera Medica, velikega angleškega zdravnika Thomasa Sydenhama (1624-1689), utemeljitelja epidemioloških miselnosti. Gerbec je napisal številne razprave in knjige. Bil je prvi “higienik” na slovenskem in je že leta 1710 izdal knjižico z napotki za zdrav način življenja in splošna navodila za varovanje pred nalezljivimi boleznimi.