1799 - 1700Slovenia

Evropski sloves na področju preventivne medicine, si je pridobil Slovenec iz Solkana, dr. Marko Anton plemeniti Plenčič (1705-1786), profesor na dunajski Univerzi. Po pravici ga prištevamo med predhodnike in znanilce bakteriološke ere. V svojem delu “Opera medico-physica- in quatuor tractatus digesta”, ki ga je leta 1762 izdal na Dunaju, je o nastanku okužbe prebavil postavil hipotezo o “Contagium vivum” – živem kužilu. Podrobno je obravnaval pojem nastanka in širjenja okužbe, podobno kot renesančni znanstvenik Girolamo Fracastro (1478-1553), ki je že postavil temelje znanstvene epidemiologije. Plenčič je šel še dlje in je menil, da je med kontagioznim in epidemičnim obolenjem velika razlika. Trdil je, da isti kontagij povzroča vedno isto bolezen. Ločil je saprofite in patogene mikrobe ter razložil pojme klicenoštva in aktivne imunosti. Razpravljal je tudi o varioli in škrlatinki, ki jo je izredno natančno opisal. Žal tako kot mnogi drugi v tistem času za svoje trditve ni imel eksperimentalnih dokazov in tako ga je šele današnji čas postavil v pravo luč in mu dal priznanje.