1923 – Ustanovljen je Higienski zavod v Ljubljani

V Ljubljani je bil leta 1923 ustanovljen Higienski zavod. Njegov prvi direktor je bil dr. Ivo Pirc. Delovanje zavoda je v začetku obsegalo le raziskovanje pitne vode. Leta 1925 se je združil z Bakteriološko postajo in potem deloval kot enoten zavod s tremi oddelki: bakteriološko-serološki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in živil, higiensko-propagandno-didaktični oddelek. Kasneje so…