1999 - 1900Slovenia

V Ljubljani je bil leta 1923 ustanovljen Higienski zavod. Njegov prvi direktor je bil dr. Ivo Pirc. Delovanje zavoda je v začetku obsegalo le raziskovanje pitne vode. Leta 1925 se je združil z Bakteriološko postajo in potem deloval kot enoten zavod s tremi oddelki:

  • bakteriološko-serološki oddelek,
  • oddelek za preiskovanje vode in živil,
  • higiensko-propagandno-didaktični oddelek.

Kasneje so se pridružila še področja preiskovanja in zatiranja nalezljivih bolezni, koordinacija razvoja šolske medicine, razvoj zdravstvenih domov, organiziranje, ustanavljanje in nadziranje ostalih higienskih ustanov.

Leta 1951 je bil nato ustanovljen Centralni higienski zavod, ki je imel naslednje naloge:

  • proučevati, varovati in zviševati raven zdravja prebivalstva s pomočjo preventivnih ukrepov,
  • raziskovati in izboljševati higienske razmere v državi,
  • preprečevati, zatirati in raziskovati nalezljive bolezni,
  • razvijati higieno,
  • usmerjati in nadzirati delo higienskih ustanov.

Direktor centralnega higienskega zavoda je bil hkrati tudi republiški sanitarni inšpektor, v zavoda pa sta spadala tudi živilsko kemijski in mestni mikrobiološki laboratorij.

Vir: http://www.nijz.si/sl/nijz/predstavitev/zgodovina