1957 – Koviljka Miletić izabrana za člana Saveta za javno zdravlje Srbije

Na Kongresu Udruženja medicinskih radnika NR Srbije u Niškoj banji sanitarni tehničar Koviljka Miletić izabrana je za člana Saveta za javno zdravlje Srbije, što je dalo na značaju i uvažavanju organizacije sanitaraca. Reference: „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 7. „50 godina rada Saveza…

1956 – Clean Air Act

An infamous cold snap in London in December 1952 produced a toxic ‘peasouper’ fog that lingered for days and caused a huge number of premature deaths. At first, there was little response. Prime Minister Harold MacMillan fobbed off the House of Commons with talk of the complexity and expense of cleaning up air quality. But…

1955 – Prvi kongres zdravstvenih radnika Jugoslavije

Održan je prvi Kongres zdravstvenih radnika Jugoslavije pod pokroviteljstvom Josipa Broza Tita. U okviru Kongresa održana je i osnivačka skupština Udruženja zdravstvenih radnika Jugoslavije. Za predsednika Udruženja izabran je Rajko Magorčević, sanitarni tehničar iz Beograda. Reference: „Zlatne godine 1951-2004 god“ Društvo sanitrnih tehničara Srbije i Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, Beograd 2004.god, str 7. „50…

1954 – Slum clearance

Extensive slum clearance in the UK was ushered in by the Conservatives’ 1954 Housing, Repairs and Rents Act. It was much-need. The urban landscape of the early 1950s would appear alien to a person magically transported from the present. Much by-law housing from the 19th century survived, particularly in the north, in rows of monotonous…

1951 – Formirano je Udruženje srednjemedicinskih radnika u Srbiji

Formirano je Udruženje srednjemedicinskih radnika u prostorijama Vojnomedicinske akademije (VMA). Za predsednika izabran je Nikola Stanković, medicinski tehničar Vojne bolnice, a za sekretara Dušan Minčić, sanitarni tehničar GZZZ Beograd. U Udruženju je registrovano 108 sanitarnih tehničara. U okviru udruženja najaktivnija je bila podružnica sanitarnih tehničara sa svojih 58 članova. Ciljevi su bili omasovljavanje podružnice, okupnjanje…

1949 – Štiriletni srednješolski program za sanitarnega tehnika

Leta 1949 je tedanji tri letni prerasel v štiriletni srednješolski program. Leto kasneje je dotedanje oblike tečajev in šolanja medicinskih tehnikov nadomestila štiriletna srednja šola za sanitarne tehnike. Kot zanimivost lahko navedemo, da so sprva vpisovali oz. izobraževali oba spola, od šolskega leta 1951/52 pa vse do leta 1960 pa so na oddelek za sanitarne tehnike vpisovali samo polnoletne fante.…

1948 – Ustanovitev sanitarne inšpekcije

Začetki sanitarnega inšpekcijskega nadzora pri nas sovpadajo z začetki inšpekcijskega nadzora na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Po koncu druge svetovne vojne je bila v Jugoslaviji leta 1946 ustanovljena Splošna državna kontrola z najvišjim organom Zvezne kontrolne komisije. Navedena komisija je imela generalne inšpektorje, ki so bili odgovorni za posamezna področja. Analogno temu so bile organizirane tudi…

1947 – Šestmesečni tečaji na področju sanitarne stroke

Zaradi potreb v družbi, predvsem pa zaradi zavedanja pomembnosti javnega zdravja, se je v Sloveniji pristopilo k izobraževanju prvega kadra na področju sanitarne stroke že leta 1947, in sicer z organiziranim šestmesečnim tečajem, že leto kasneje pa je bila ustanovljena šola za medicinske tehnike. Sprva je izobraževanje, tudi zaradi velikega pomanjkanja kadrov, potekalo v obliki tečajev, kasneje pa kot srednješolsko izobraževanje.

1923 – Ustanovljen je Higienski zavod v Ljubljani

V Ljubljani je bil leta 1923 ustanovljen Higienski zavod. Njegov prvi direktor je bil dr. Ivo Pirc. Delovanje zavoda je v začetku obsegalo le raziskovanje pitne vode. Leta 1925 se je združil z Bakteriološko postajo in potem deloval kot enoten zavod s tremi oddelki: bakteriološko-serološki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in živil, higiensko-propagandno-didaktični oddelek. Kasneje so…