1779 – Johann Peter Frank – public hygiene

The most important European figure in the German public health movement was Johann Peter Frank (1745-1821), who established the concept of “medical police” with his publication of The System of Medical Police in 1779. Frank’s idea of “medical police” meant that government medical policy should be implemented through enforced regulations. He presented medical policing as…

1750 – First street cleaning Department in North America

While government showed little interest in development of waste management systems, a few people took on the cause individually. For instance, in 1739, Benjamin Franklin and his neighbors unsuccessfully petitioned the Pennsylvania Assembly to stop waste dumping and remove tanneries from Philadelphia’s commercial district. Mr. Franklin also worked to improve sanitary and safety conditions in…

1726 – dr. Anton Muznik

Na Goriškem je deloval rojak dr.Anton Muznik (1726-1803), doma iz Sv.Lucije na mostu, današnjem Mostu na Soči. Dr. Muznik je leta 1756 in 1767 zdravil in zatiral epidemijo kuge v Transilvaniji. Cesar ga je v priznanje imenoval za protomedika za Goriško in Gradiščansko. Leta 1781 je napisal razpravo “Clima Goritiense”, kjer je opisal zdravstvene in higienske razmere na…

1705 – dr. Marko Anton plemeniti Plenčič

Evropski sloves na področju preventivne medicine, si je pridobil Slovenec iz Solkana, dr. Marko Anton plemeniti Plenčič (1705-1786), profesor na dunajski Univerzi. Po pravici ga prištevamo med predhodnike in znanilce bakteriološke ere. V svojem delu “Opera medico-physica- in quatuor tractatus digesta”, ki ga je leta 1762 izdal na Dunaju, je o nastanku okužbe prebavil postavil hipotezo o “Contagium…

1658 – dr. Marko Gerbec

Že v preteklosti smo imeli na slovenskem med zdravniki precej mož, ki so bili s svojimi mislimi, idejami in deli dosti pred svojim časom. Med stebre preventive lahko s ponosom uvrstimo utemeljitelja preventive dr.Marka Gerbca (1658-1718). Po študiju medicine na Dunaju, v Padovi in Bologni, si je pridobil dva doktorata in se je leta 1684…

1624 – Louis Savot improves the fireplace

During the sixteenth century Louis Savot, a Paris physician, undertook a “scientific” study of smoky chimneys.  He suggested significant improvements—narrowing the width of the fire place and requiring a smooth flue so that less air entered the chimney around the sides of the fireplace and creating a stronger draft in the flue. Ducts passed under,…

1596 – First modernvalve water-closet

Modern toilet design began in 1596, when Sir John Harington invented a device for Queen Elizabeth (his Godmother) that released wastes into cesspools. Harington invented two elements of the modern toilet: a valve at the bottom of the water tank, and a wash-down system. In 1596, Harington wrote a book called A New Discourse upon…